MAGUNKRÓL

Családsegítés – Gyermekjóléti Alapellátások Igazgatósága

Család- és gyermekjóléti központ

A Család- és Gyermekjóléti Központunk a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény előírása értelmében.

Feladatunk:

a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatások, programok nyújtása, amelynek keretében biztosítunk

   • utcai és lakótelepi szociális munkát (A szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése.)
   • kapcsolattartási ügyeletet (A gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas lehetőség biztosítása.)
   • kórházi szociális munkát (A szülészeti-nőgyógyászai osztályon a kórházi védőnővel együttműködve a szociális válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése. A gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése.)
   • gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot (A gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A szolgáltatás elérhető a 06-70/466-4550 –es telefonszámon.)
   • jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást
   • családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát (Elsődleges célja a zavarok, tünetek, betegségek következő generációra történő „átörökítésének” megelőzése. Olyan hatékony pszichoterápiás módszer, mellyel a szakemberek a tüneteket hordozó egyénnel és annak családjával együttműködve megváltoztatják a család viselkedését, lehetőség szerint optimalizálják a családi rendszer működését.);
                                      mediációs szolgáltatást (Speciális konfliktusmegelőző-, kezelő módszer és folyamat, melynek lényege, hogy                                       két vagy több fél vitájában, a konfliktusban állók beleegyezésével egy semleges, harmadik fél (mediátor) jár közben.).
a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet látunk el, amelynek keretében

 

    • kezdeményezzük a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
    • javaslatot készítünk a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
    • együttműködünk a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
    • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinálunk és végzünk – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
    • utógondozást végzünk – a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
    • védelembe vett gyermek esetében elkészítjük a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinálunk és végzünk, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készítünk;
   • szakmai támogatást nyújtunk az ellátási területünkön működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

   A Család- és Gyermekjóléti Központ ellátási területe Miskolc járás települései:

   Miskolc (székhely), Alsózsolca, Arnót, Berzék, Bőcs, Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Emőd, Felsőzsolca, Gesztely, Harsány, Hernádkak, Hernádnémeti, Kisgyőr, Kistokaj, Kondó, Köröm, Mályi, Nyékládháza, Onga, Ónod, Parasznya, Radostyán, Répáshuta, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóhidvég, Sajókápolna, Sajókeresztúr, Sajólád, Sajólászlófalva, Sajópálfala, Sajópetri, Sajósenye, Sajóvámos, Sóstófalva, Szirmabesenyő, Újcsanálos, Varbó.

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ elérhetőségei – ahol lehetősége nyílik a szolgáltatások igénybevétele iránt érdeklődni –

http://www.segitmiskolc.hu/szemerekontakt.html

VISSZA